Na tej stronie możesz zgłosić reklamację otrzymanych produktów. Przygotuj numer zamówienia – został on wysłany w mailu potwierdzającym otrzymanie zamówienia. Następnie wypełnij poniższy formularz.

 

 

Leave this field blank
Załączenie zdjęć nie jest wymagane, ale może przyśpieszyć cały proces.
Wybierz pliki
Uploading… (0%)

Plik o tej nazwie został już dołączony

Nie można załączyć tego formatu pliku, tylko zdjęcia i filmiki

Plik jest za duży, zmniejsz go przed dodaniem.

0/5 Załączone pliki